Home
Afscheid vriend of vriendin
Afscheidsgedicht ouders
Afscheid gedicht voor moeder
Afscheid gedicht "Mijn Zoon"
Afscheid gedicht voor Oma
Afscheid gedicht opa
Bemoediging bij overlijden
Bezinningsteksten bij overlijden
Boodschap uit het hiernamaals
Diverse afscheidsgedichten
Gedicht van een stervende
Ode aan een dode
Overlijdensgedichten
Rijmpjes bij overlijden
Rouwgedichten bij overlijden
Teksten bij het overlijden
Troostende overlijdens gedichten
Verdriet van nabestaanden

Verdriet van nabestaanden


We staan niet altijd stil bij het woord "samen"
Maar het is een groot gemis als "samen" uit je leven is

Nog zoveel samen willen doen
Nog zoveel willen delen
Ineens is er geen toekomst meer
maar enkel nog verleden...

Wij willen je de rust gunnen,
Al is vol droefheid ons hart.
Jou lijden zien en niet kunnen helpen
Dat was onze smart.

Stil ben je van ons heengegaan
je hebt altijd voor ons klaargestaan
geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
zo was je hele leven
je was een schat voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen

Samen plezier, samen op reis
samen een éénheid, samen eigenwijs
samen kwaad en samen goed
samen verdriet en samen weer moed
nu verder zonder hem, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn

Mijn liefde blijft aanwezig en zal niet worden uitgeblust
Maar er is geen hand meer in de mijne geen mond meer die mij kust
Geen lach meer in de verte en geen streling door mijn haar
Niet meer samen zitten en kijken naar elkaar
Onwerkelijk is nog het gemis
maar ik moet nu leven met hoe eenzaam, eenzaam is