Home
Afscheid vriend of vriendin
Afscheidsgedicht ouders
Afscheid gedicht voor moeder
Afscheid gedicht "Mijn Zoon"
Afscheid gedicht voor Oma
Afscheid gedicht opa
Bemoediging bij overlijden
Bezinningsteksten bij overlijden
Boodschap uit het hiernamaals
Diverse afscheidsgedichten
Gedicht van een stervende
Ode aan een dode
Overlijdensgedichten
Rijmpjes bij overlijden
Rouwgedichten bij overlijden
Teksten bij het overlijden
Troostende overlijdens gedichten
Verdriet van nabestaanden

Ode aan een dode


Ik leg m'n handen op je kussen
Ik mis je warmte, ik mis je zoen
Ik weet dat "samen kunnen delen"
Niet meer over is te doen

't Liefste wat wij hebben bezeten
en vele jaren de spil van ons bestaan
vraag ons niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan

Als de trom is stil gevallen
wie slaat dan nog de maat?
De melodie klinkt echter door
zoals in ons hart geschreven staat

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden

Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen... je had de wind niet mee