Home
Afscheid vriend of vriendin
Afscheidsgedicht ouders
Afscheid gedicht voor moeder
Afscheid gedicht "Mijn Zoon"
Afscheid gedicht voor Oma
Afscheid gedicht opa
Bemoediging bij overlijden
Bezinningsteksten bij overlijden
Boodschap uit het hiernamaals
Diverse afscheidsgedichten
Gedicht van een stervende
Ode aan een dode
Overlijdensgedichten
Rijmpjes bij overlijden
Rouwgedichten bij overlijden
Teksten bij het overlijden
Troostende overlijdens gedichten
Verdriet van nabestaanden

Boodschap uit het hiernamaals


Mijn laatste groet is aan hen die mij kenden en liefhadden.

Degenen die ik lief heb verlaat ik
om degenen die ik lief had terug te vinden

Denk aan mij terug maar niet
in de dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon

Herinner mij,
Maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
Hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Slechts over blijft de herinnering
van hoe ik leefde op aarde
en voor degene die achterblijft
heeft dat de meeste waarde

Ik heb het leven liefgehad
zo omarm ik ook het eeuwige
wie mij liefheeft, heeft ook het leven lief
heb verdriet, maar vindt het plezier weer terug
alleen om mij dat plezier te doen

Als ik de dingen niet meer weet
Als ik de namen niet meer ken
En wat ik weet meteen vergeet
Zodat ik onherkenbaar ben
Denk dan aan de weg door mij gegaan
Zo heb ik het niet voor niets gedaan

Treur niet over mijn dood
maar verblijd je over mijn leven
Voor mij is het niet erg meer,
Daarvoor is het verleden.
Wel voor jullie, die ik achterliet,
Vaarwel en wees tevreden.

Waar mensen mensen zijn
die elkaar verstaan
Waar liefde liefde is
daarheen wil ik gaan
Waar het eeuwig vrede is
waar de zon schijnt
Waar een nieuwe wereld is
die niet meer verdwijnt

Mijn leven was nog lang niet af
te horen dat ik kanker had
was dan ook een zware slag
Maar ondanks mijn geknok
en steun van iedereen
kreeg ik te horen
je gaat spoedig heen
Niet de dood maakte me bang
maar m'n allerliefste achterlaten...

Het laatste beetje is nu op
veel was er te verduren
Het kaarsje is thans opgebrand
gedoofd zijn alle vuren
Voor wie het aangaat is 't niet erg
die heeft genoeg geleden!
Wel voor hen die ik achterliet
vaarwel en wees tevreden!
Ik ga naar boven, niet naar beneden

Mijn leven was nog lang niet af
te horen dat ik kanker had
was dan ook een zware slag
Maar ondanks mijn geknok
en steun van iedereen
kreeg ik te horen
je gaat spoedig heen
Niet de dood maakte me bang
maar m'n allerliefste achterlaten