Afscheid.org

 


 

Home
Afscheid vriend of vriendin
Teksten bij het overlijden
Verdriet van nabestaanden
Overlijdensgedichten
Troostende overlijdens gedichten
Bemoediging bij overlijden
Rouwgedichten bij overlijden
Rijmpjes bij overlijden
Bezinningsteksten bij overlijden
Boodschap uit het hiernamaals
Gedicht van een stervende
Ode aan een dode
Afscheidsgedicht ouders
Afscheid gedicht voor moeder
Afscheid gedicht "Mijn Zoon"
Afscheid gedicht voor Oma
Afscheid gedicht opa
Diverse afscheidsgedichten
Afscheid gedicht opsturen

 

Aangepast zoeken

Afscheid


Afscheid is de eerste stap tot het weerzien


Met oprechte deelneming
Woorden schieten tekort om ons leedwezen uit te drukken


 

Verdriet is sterk......maar....
de liefde van (.....)is veel sterker..
heel veel kracht van (......)


 

Kanker,
Een klein woordje, met een heel groot effect.
Dat doet je huilen van schrik.
Voor de een een scheldwoord, voor een ander de dood.


 

Wat zo diep in je hart zit, kun je door de dood niet verliezen.
De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.
Het mooie, het zachte, het lieve blijven herinneren en koesteren...veel sterkte!


 

Ween niet om wat niet meer is,
maar wees gelukkig om wat is geweest.
Afscheid nemen is met zachte handen dichtdoen wat voorbij is
en verpakken in goede gedachten ter herinnering.

moge de goede herinerringen een troost zijn in deze periode van rouw

Achter elke traan die blinkt,
schuilt een glimlach van herinnering.

Met oprechte deelneming,
................

 


Afscheid nemen is met dankbare handen
meedragen al wat herinnering waard is
Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering...
Men moet niet wenen om wat niet meer is
maar gelukkig zijn om wat is geweest

overlijden is de geboorte van herrineringen

 


Alleen verder?
Afscheid nemen is loslaten,
en toch nog iets van die persoon of plek
(waar je geweest bent) in je houden.
Je kunt iemand niet vasthouden.
Je moet afscheid nemen ook niet als iets droevigs zien,
eerder als blijdschap.
Die mens, die plek, laat iets in jou achter,
opdat jij er verder mee kunt.
Je kunt blij zijn omdat je rijk bent
dat je die persoon hebt mogen ontmoeten
dat je op die plaats bent geweest en er vol van bent.
Afscheid nemen is dag zeggen
en proberen alleen verder te gaan
met de steun die je gekregen hebt.